Toki Pona Symbol

Från TokiPona.Net

a eller kin

interj ah, ha, uh, oh, ooh, aw, gott (känslouttryck)

akesi sub  icke-sött djur, orm, reptil, amfibie, skorpion
ala

sub inget, negation, zero, nolla
adj nej, inte, ingen, o-
interj nej!
beskr inte, inte sådan, zero, inga, i motsats till, o-
siffra 0

alasa verb samla mat, skörda, jaga föda
ale eller ali sub allting, vad som helst, universum, livet
adj allt, varje, komplett, hel
antal 100
anpa sub botten, nedre del, under, golv
adj låg, lägre, nere, ödmjuk, beroende, nedåtlutande
ante sub skillnad
adj olika, ändrad
konj i annat fall, annars så
verb ändra, modifiera
anu konj eller
awen verb stanna, vänta, återstå, behålla
adj återstående, permanent, uthållig, skyddad
e separator (visar på ett direkt objekt)
en konj och (mellan flera substantiv)
esun sub marknadsplats, affär, affärstransaktion, marknad
ijo sub sak, något, grejjer, vad som helst, objekt
adj utav någonting
ike sub negativitet, dåligt, ondskal
adj dåligt, negativt, fel, elakt, onödigt krångligt, osunt, irrelevant
interj Kära nån! Tyvärr! Ve och fasa!
ilo sub verktyg, apparat, maskin, sak som används för ett speciellt syfte
insa sub insida, inre värld, center, mage, inälvor
adj inre, inombords
jaki sub smuts, förorening, skräp, sopor
adj smutsig, äcklig, snuskig, förgiftad, ohygienisk
verb förorena
jan sub person, folk, människa, varelse, någon, allihop
adj mänsklig, någon, personlig, av folk
verb personifiera, förmänskliga
jelo adj gul, ljusgrön, gulaktig
jo

sub innehav
verb få, omsluta, motta, ta, erhålla

kala sub fisk, havsdjur, sjödjur
kalama sub ljud, buller, röst
vi göra oväsen, låta, ringa, spela (ett intrument)
kama sub händelse, chans, ankomst, början
adj kommande, framtida
verb komma, ankomma, hända, utföra en handlig för att komma till något, hantera, åstadkomma, sammankalla
kasi sub växt, löv, ört, träd, trä
ken sub möjlighet, förmåga, makt att göra saker, tillåtelse
verb kunna, vara i stånd till, tillåta, möjliggöra
kepeken verb använder
kili sub frukt, grönsak, svamp
kin adj även, också, verkligen (förstärkande)
kipisi verb skära
kiwen sub hård sak, klippa, sten, metall, mineral, lera
adj
hård, solid, som sten, gjort av sten eller metall
ko sub halvmjuk eller slemmig konsistens som deg, pulver, gummi
kon sub luft, vind, lukt, själ, andevärld
kule sub färg, målarfärg
adj färgrann, målad
verb måla
kulupu sub grupp, kommunitet, samhälle, företag, folk, stam, nation, land
adj gemensam, delad, allmän, samhällelig
kute sub publik, hörsel, öra 
verb lyssna, höra, lyda
la separator (mellan adverb eller en fras av sammanhang och mening)
lape sub sömn, vila
verb sova, vila
laso adj blå, blågrön, grön
lawa sub huvud, sinne
adj huvudsakligen, ledande, ansvarig
verb leder, kontrollera, regererar, styr
len sub kläder, tyg
lete sub kyla
adj kallt, rå, okokt
verb svalka, kyla ner
li separator (mellan alla subjekt, utom mi och sina, och dess verb;
används också för att introducera ett till verb för samma subject)
lili adj liten, ung, en bit, kort, få, mindre
verb minska, reducera, förkorta, krympa
linja sub lång mycket smal och sladdrig sak, ex. snöre, rep, hår, tråd, kabel, kedja
lipu sub platt och böjbar sak, ex bok, papper, kort, biljett, skiva, webbsida
loje adj röd, rödaktig
lon prep vara i/vid/på
verb närvara, existera, vara sann/verklig, vara vaken, finnas till
luka

sub hand, arm, känselorgan
siffra 5

lukin eller oko

sub öga
verb
se, titta på, läsa, se upp, vara uppmärksam, observera
adj visuell

lupa sub hål, öpping, fönster, dörr
ma sub land, jord, utomhus område
mama sub förälder, mamma, pappa, skapare, skötare, målsman
adj vara från förälder, faderlig, moderlig
mani sub pengar, sparpengar, materiellt välstånd, valuta, dollar (kronor, euro), kapital, stort husdjur
meli sub kvinna, hona, flicka, fru, flickvän
adj kvinnlig, feminin
mi sub jag, mig, vi, oss
adj min, vår
mije sub man, hane, pojke, make, pojkvän
adj manlig, maskulin
moku sub mat, måltid
verb äta, dricka, svälja, förtära
moli sub döden
verb dö, vara död, döda
monsi sub baksida, rumpa, rygg
adj bakre, bakom
mu inter Voff! Mjau! Mu! (gulliga djurljud)
mun sub måne, objekt på natthimlen, stjärna
adj lunar
musi

sub spel, avkoppling, konst, underhållning
verb leka, roa sig, ha kul, underhålla
adj artistisk, konstfärdig, rolig, avkopplande

mute sub summa, kvantitet
adj många, mycket, flera, en hel del, mer
verb göra mycket/många
namako sub extra, ytterligare, krydda
nanpa sub nummer, ordningsnummer
nasa adj dum, tokig, dåraktig, berusad, konstig, korkad, udda
verb driva till vansinne, göra någon galen
nasin sub väg, sätt, sed, stig, doktrin, system, metod
nena sub bula, näsa, kulle, berg, knapp
ni sub den här, den där
nimi sub ord, namn
noka sub ben, fot, rörelseorgan, nedre del
o separator O (vokativ eller imperativ)
interj Hallå! (påkalla någons uppmärksamhet)
oko sub öga
olin sub kärlek, medkänsla
adj älskad
verb älska, respektera
ona sub hon, han, den, det, de
adj hennes, hans, dess, deras
open verb öppna, slå på, starta, börja
pakala sub misstag, olycka, förstörelse, skada, klantighet
verb strula, såra, skada, förstöra, rasera, klanta sig
interj Skit!
pali sub aktivitet, arbete, gärning, projekt
adj aktiv, arbetsrelaterad, arbetande, operativ
verb göra, bygga, skapa, agera, iordningställa
palisa sub lång och till största delen hård sak. ex. spö, käpp, gren
pan sub säd, spannmål, gryn, råg, vete, majs, ris, havre, bröd, pasta
pana sub givande, transferera, utbyta
verb ge, sända, placera, släppa, orsaka
pata sub bror
pi sep av, tillhöra
pilin sub känslor, hjärta
verb, känna, tänka, bli rörd, förnimma
pimeja sub mörker, skuggor
adj svart, mörk
verb mörkna
pini sub ände, spets, udd
adj avslutad, klar, förbi, avklarad
verb avsluta, stänga, stänga av
pipi sub skalbagge, insekt, spindel, myra
poka sub sida, höft, närhet
prep tillsammans med
poki sub behållare, låda, skål, kopp, glas, skafferi
pona sub god sak, enkelhet, positivism
adj bra, enkelt, positiv, trevligt, rätt, riktigt, lugn, fridsam
interj Toppen! Bra! Tack! OK! Cool! Hurra!
sama adj samma, lika, jämbördig, i samma position eller status
prep som, liksom
seli sub eld, värme, hetta, kemisk reaktion, kokplatta
adj het, varm, kokad
verb hetta upp, värma, koka
selo sub utsida, yta, hud, skal, bark, form, skinn, gräns
seme vad, vilken, vem, när, hur? (frågeord)
sewi sub hög, ovan, topp, högsta punkten
adj överlägsen, förhöjd, religiös, formell, ovanpå, över
sijelo sub kropp, fysiskt tillstånd, bål
sike sub cirkel, hjul, sfär, boll, cykel
adj rund, cyklisk, ettårig
sin eller namako adj ny, fräsch, en annan, mer
verb förnya, renovera, fräscha upp
sina sub du
adj din
sinpin sub framsida, bröstkorg, torso, ansikte, vägg
sitelen sub bild, tavla, representation, symbol, märke, skrift
verb rita, skriva
sona sub kunskap, visdom, intelligens, förståelse
verb kunna, förstå, veta
soweli sub djur, särskilt landlevande däggdjur, älskvärda djur
suli sub storlek
adj stor, lång, vuxen, betydelsefull, viktig
verb föstora, förlänga
suno sub sol, ljus, sken, glöd
supa sub horisontell yta, ex. möbel, bord, stol, kudde, golv
suwi sub godis, söt mat
adj söt, gullig, oskyldig
verb söta
tan sub ursprung, orsak
prep från, av, genom, på grund av, eftersom
taso adj ensam, allena
konj men, emellertid
tawa sub rörelse, transport
adj rörlig, i rörelse
verb gå, gå till, resa, flytta, lämna, tappa bort
prep till, med avsikt att, mot, för, tills
telo sub vatten, vätska, juice, sås, dryck
verb vattna, tvätta med vatten
tenpo sub tid, tidsperiod, tillfälle, varaktighet, situation
toki sub språk, tal, prat, kommunikation
adj talande, verbal
verb säga, tala, prata, kommunicera, chatta, tänka
interj Hej!
tomo sub utrymme för att vara inomhus, ex hus, hem, rum, byggnad
adj urban, hushåll
tu

sub två, duo, par
adj dubbel
verb dubblea, separera/skära/dela i två delar
siffra 2

unpa sub sexualitet, samlag
adj erostisk, sexig
verb ha sex med, älska
uta sub mun, läppar, käke
adj oral
utala sub konfikt, disharmoni, tävling, kamp, krig, slag, attack, sprängning, argument, fysiskt eller verbalt våld.
verb slå, attackera, tävla
walo sub vit sak eller del av sak, vithet, ljushet
adj vit, ljus (färg), blek
wan

sub enhet, element, partikel, del
adj en, ett
verb sammanfoga, göra till ett
siffra 1

waso sub fågel, djur med vingar
wawa sub energi, styrka, kraft
adj energisk, stark, intensiv, säker, självsäker
verb stärka, förstärka
weka sub frånvaro
adj borta, frånvarande, saknad
verb kasta bort, ta bort, göra sig av med
wile sub önskan, behov, vilja
adj nödvändig
verb vilja, behöva, önska, måsta, borda

 

 

   

This is a fan page. The creator of toki pona is jan Sonja, which isn't me. All Content create by me is Creative Commons, by Attribution. Feel free to make derivatives to the extent you can or want to. The toki pona corpus texts come from a variety of locations and I believe its usage is acceptable, noncommercial fair use. If you don't think so, email me This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and tell me what document is yours and I will remove it.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.