Samlade tips och enkel vardagslydnad

Samlade tips som jag skrivit på olika internet-forum under åren.
Mitt valspråk: Det bästa sättet att få bort ett oönskat beteende är att se till att det aldrig utförs.
Man måste alltid ligga ett steg för sin hund!