Print

Man behöver inte bara göra en ringbrynja med fjäderstålsringar! :) Jag gör nog hellre mer i vardagen användbara saker, t.ex. bälten. Jag beskriver här bara tekniken att sätta ihop ringarnai ett grundmönster.


Tekniken jag använder mig av kallas för "4 till 1" ("4-1") eftersom varje ring fäster i 4 andra omgivande ringar. Jag har sett flera olika tekniker att skapa ett ringbrynjemönster med fjäderstålsringar:

Den teknik, som jag som nybörjare, fastnade för är kanske inte den effektivaste, men för mig var det den enda sättet att se strukturen på arbetet. När man lägger till nya ringar fästs de också bara i två ringar (till skillnad mot för fyra ringar om man utgår ifrån tekniken att skapa en massa "femmor" som sedan fogas ihop).

Verktyg: En fjäderringstång för att vidga ringarnas öppningar, så att de kan träs i varandra.
Öppna inte upp ringarna mer än att de precis går att trä i varandra. I annat fall är risken stor att ringarna inte fjädrar tillbaka och sluter sig helt.
verktyg

Starta med en "femma" (fyra ringar på en ring) och en "trea" (två ringar på en ring).
start med femma och trea

Sätt ihop de två grupperna.
forsta gruppen ihopsatt

Fortsätt att förlänga remsan till önskad längd, genom att lägga till nya "treor" på samma sätt.
klar remsa

Här syns rätt tydligt att ringarna i varje rad lutar åt samma håll, d.v.s. mot dig eller från dig.
lutar at samma hall

För att bredda arbetet sätter man i nya ringar på långsidan.
forsta ringen pa nya raden

Fäst den nya ringen i två av de befintliga ringarna. Tänk på vilket håll den nya ringen ska luta åt.
satt fast den nya ringen i tva gamla ringar

Fortsätt på samma sättmed att lägga till nya ringar efter kanten:
tva ringar klara pa den nya raden

Nu är en rad till klar.
hela den nya raden klar

Här syns ännu tydligare hur alla ringar i en och samma rad lutar åt samma håll:
visa lutning

Arbetet har breddats med ytterligare en rad ringar, som har satts fast:
ytterligaren en rad klar

Färdigt bälte:
fardigt balte