Jag har lärt mig många nya begrepp och företeelser sedan jag blev kristen. Att profetera över någon innebär att man frambör Herrens ord och förespår någons framtid. Sia, skulle man väl säga i andra sammanhang. (Profetera är definitivt inte samma sak som att profitera, vilket innebär att utnyttja, dra förtjänst eller exploatera någon annan.)

Att profetera är en av de nådegåvor som man kan få, då man är uppfylld av den Helige Anden.

1 Kor 12:4-11 Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är densamme. 5 Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. 6 Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. 8 Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. 9 En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, 10 en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.

1 Krönikeboken 4:10 (Jabes bön)

Folkbibeln
Jabes ropade till Israels Gud och sade: ”O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O, att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta!” Och Gud lät det ske som han bad om.

Nya Levande Bibeln / Handbok för livet
Det var han som ropade och bad till Israels Gud: Välsigna mig och utvidga mitt område! Var med mig i allt jag gör och bevara mig från olycka och smärta! Gud hörde hans bön och gav honom vad han begärde.

Bibel 2000
Men Jabes åkallade Israels Gud: ”Välsigna mig och gör mitt område stort. Låt din hand stödja mig och befria mig från olycka och smärta.” Och Gud uppfyllde hans önskan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *