Hamster

Länkar

http://hamster.ifokus.se/ http://svenskahamsterforeningen.ifokus.se/ http://www.hamsterforeningen.se/ (hemsidan) http://forum.hamsterforeningen.se/ (forum) http://www.hamstercentral.com/

Förkortningar

nf = normalfärgadsg = silvergråb/y = black yellowc/y = cinnamon yellowumb = umborous – hamstern får en mörk ”slöja” över sin vanliga färgds = dominant spot – vitfläckigba = bandad…

Papova

Hamstern är i regel ett friskt djur utan några typiska art-sjukdomar. Det finns dock ett otäckt virus som sätter stora uppfödningar ur spel, då alla djur som kommit i kontakt…

Lekhage

Även en hamster behöver få röra på sig men den ska aldrig vistas utanför buren utan tillsyn. Det finns selar att använda, men en hamster är ett litet djur och…