december 2017

Jabes bön

Jag har lärt mig många nya begrepp och företeelser sedan jag blev kristen. Att profetera över någon innebär att man frambör Herrens ord och förespår någons framtid. Sia, skulle man…