(Klippt ut endast det som rör guldhamster – i vissa paragrafer räknar man upp flera likartade arter. Se originalet för exakt info)

Djurskyddsmyndigheten DFS 2005:8

DFS 2005:8

1 §
Gnagare, utom guldhamstrar, ska hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl.

2 §
Guldhamstrar ska hållas ensamma från det att de börjar visa aggressivitet mot varandra. Guldhamstrar som tillhör samma kull får efter avvänjning fortsättningsvis hållas tillsammans till och med åtta veckors ålder.

3 §
Kaniner och gnagare ska ha tillgång till gnagmaterial.

Allmänna råd till 8 kap. 3 §
Gnagmaterial bör utgöras av hårda fodermedel såsom knäckebröd,råa rotfrukter, hö, färska grenar med bark eller dylikt.

Allmänna råd till 8 kap. 5 §
Ungar av kaniner och gnagare bör efter födseln hållas tillsammans med modern, eller hennes ersättare, enligt följande: guldhamster minst 3 veckor

11 §
Kaniner och gnagare ska hållas i en för sysselsättning berikad miljö.

Allmänna råd till 8 kap. 11 §
En för sysselsättning berikad miljö bör innehålla material och anordningar att klättra på, hoppa upp på eller krypa under eller foderanordningar som stimulerar födosöksbeteende. Grävande djur bör ha grävmöjligheter och hamstrande djur möjligheter att samla foderförråd.

13 §
Guldhamstrar ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt bomaterial.

14 §
Guldhamstrar ska ha bomaterial med långa strukturer så att det kan flätas samman.

Allmänna råd till 8 kap. 14 §
Flätbart bomaterial bör bestå av halm, hö, träull, rivet papper eller dylikt.

20 §
Guldhamstrar ska ha fri tillgång till foder.

Bilaga 1:4
GNAGARE
1 Utrymme
Guldhamster
Minsta tillåtna yta (m²)     0,12
Minsta yta per djur vid grupphållning (m²) 0,06
Minsta yta per avelshona med kull vid grupphållning (m²) 0,15
Minsta mått på kortaste sidan (m) 0,25
Minsta höjd (m) 0,2

Vuxna guldhamstrar får inte hållas tillsammans. Måtten gäller minsta yta vid grupphållning av avvanda guldhamstrar i samma kull upp till 8 veckors ålder och för ensam avelshona med kull.

Utrymme i bolåda
Minsta längd (cm)     15
Minsta bredd (cm)     15
Minsta höjd (cm)    10

DFS 2006:9

4 kapitlet: Transport
4 §
Vuxna guldhamstrar ska hållas åtskilda från varandra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *