oktober 2013

Länkar

http://hamster.ifokus.se/ http://svenskahamsterforeningen.ifokus.se/ http://www.hamsterforeningen.se/ (hemsidan) http://forum.hamsterforeningen.se/ (forum) http://www.hamstercentral.com/

Förkortningar

nf = normalfärgadsg = silvergråb/y = black yellowc/y = cinnamon yellowumb = umborous – hamstern får en mörk ”slöja” över sin vanliga färgds = dominant spot – vitfläckigba = bandad…