Länkar

http://hamster.ifokus.se/ http://svenskahamsterforeningen.ifokus.se/ http://www.hamsterforeningen.se/ (hemsidan) http://forum.hamsterforeningen.se/ (forum) http://www.hamstercentral.com/

Förkortningar

nf = normalfärgadsg = silvergråb/y = black yellowc/y = cinnamon yellowumb = umborous - hamstern får en mörk "slöja" över sin vanliga färgds = dominant spot - vitfläckigba = bandad…