Blir lite ledsen då jag läser om Skolinspektionens besök på dotterns skola och den kritik som de har utfärdat. Det känns inte som att avsaknad av komplett utrustning för naurvetenskap eller avsaknad av datorprogram för digitalt musikskapande har någon avgörande betydelse för undervisningen. Båda sakerna kan införskaffas när pengar och lokaler finns. Avsaknad av betygskataloger är också något som enkelt kan åtgärdas. I detta datoriserade tidevavet, så är ju inte betyg något som ändå kan föras i smyg, då ungarna själva lägger upp bilder på sina betyg på Facebook. Men finns det fastställda administrativa rutiner som krävs för rättssäkerheten, så ska de följas.

Däremot så förstår jag inte kritiken mot de få konfessionella inslag som finns på skolan. Jag förstår den inte alls. Det är en kristen friskola med kristen profil! Det står i skolans förväntansdokument att alla elever förväntas närvara i själva morgonsamlingen på fredagar och att de ska respektera att bön och bibelläsning förekommer, men att de inte själva aktivt behöver delta. Men hallå – de är en kristen friskola! Många friskolor har en tydlig profil och denna skola har den kristna tron som sin profil. Förväntas man då inte utöva denna profil?

Det är helt frivilligt att välja en friskola till sina barn. Alla barn har rätt att gå i en närliggande kommunal skola – att välja en friskola är ett medvetet val. Trots det så går det barn från ”vanliga” hem även på Hannaskolan. Andra barn åker långa vägar varje morgon och kväll bara för att de trivs så bra på sin skola och tycker att långa resor uppväger den mysiga stämning som är på skolan (och för de som undrar så bekostar vi föräldrar resorna till/från skolan helt själva). Eller väljer man att sätta sin barn på Prolympia om man inte har ett barn som är idrottsintresserad? Primaskolan om man inte har kultur som sin ledstjärna? Nej, man väljer en skola där man tror att ens eget barn har bäst förutsättningar att trivas, utvecklas och tillgodogöra sig kunskap för livet.

Jag gissar på att Hannaskolan kommer att ändra ordalydelsen i sitt förväntasdokument till att påpeka total frivillighet för fredagssamlingarna, så det inte råder några som helst tvivel om detta. Jag tror dock fortfarande att i princip alla elever kommer att välja att vara med eftersom de upplever samlingarna som fin gemenskap, en bra start på dagen och ett fint slut på veckan. Den kristna trons kärleksbudskap är gott att höra för alla i en tid då allt fokuseras på egot och många unga känner sig otillräckliga under alla krav som ställs på dem. Livet för en tonåring idag är inte alls som den var på ”min tid”, men det är ämne för ett helt eget blogginlägg.

Jag var tvungen att kolla på hur en islamsk friskola framställer sin islamiska profil som jämförelse och då måste jag säga att Hannaskolans morgonsamling på fredag och enstaka kristendomslektion under veckan framstår som väldigt modesta profilära inslag. Och om koranläsning, lunchbön och arabiska är OK, så måste även Hannaskolans konfessionella inslag vara OK. Två fel gör inte ett rätt, men det måste finnas en tydlig linje på vilka konfessionella inslag som är rätt och var man går över gränsen men också en likhet inför skollagen för alla olika sorters friskolor.

Så länge man inte tummar på kunskapskraven (och jag tror att även dagens elever klarar av att bli vuxna utan att ha gått en snabbkurs i digitalt musikskapande), så tycker jag nog att Hannaskolan ska få ha sin morgonsamling varje fredag i fred. I övrigt så är det som vilken skola som helst – även om den av både elever och föräldrar upplevs som bättre än många andra skolor. Och eleverna trivs och älskar sin skola. Jag är så tacksam för att vi hittade till Hannaskolan!

Men vad vet jag – jag är ju bara förälder till en av eleverna på skolan.

[ VK ]  [ Dagen ] [ Hannaskolan ]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *