Nu har jag fått hem min nya bibelöversättning: Levande bibeln.
Jag tycker om den eftersom den är betydligt mer lättläst än andra svenska översättningar. Översättningen är medvetet gjord i andan av att språket ska var modernt och förståeligt för dagens människor, men samtidigt ha kvar den ursprungliga meningen. Det är inte heller en ordagrann översättning utan en parafras, men som fyller sitt syfte då den gör texterna mer lättillgängliga. En parafras är översatt fras-för-fras och inte ord-för-ord.

Som synes är också texten i en spalt, precis som i en ”vanlig” bok (inte indelad i 2 spalter som annars är brukligt i biblar). Speciellt gamla testamentets texter tycker jag är så mycket mer förståeliga i denna översättning – berättelserna blir så mycket mer levande och spännande att läsa, när språket flyter och begreppen är väl kända. Nya testamentet tycker jag inte skiljer lika markant i språkbruk – där är Folkbibeln lika lätt att förstå. Men Levande bibeln har för varje bok en introduktion som beskriver bakgrunden och en kort sammanfattning av budskapet. Det gör det hela lättare att förstå och att sätta i sitt sammanhang.

För bibelstudier rekommenderar jag dock (och använder själv) Folkbibeln (som är mer nära orginaltexten jämfört med Bibel 2000).

Det var inte länge sedan jag trodde att det bara fanns en svensk översättning på Bibeln. Nu har jag insett att det finns massor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *