september 2009

Ny LCHF-storm

Nu har till och med folk på andra sidan jordklotet uppmärksammat ”fett-kriget” som pågår i Sverige. Den kända tidskriften The Lancet kritiserar Socialstyrelsen, som de menar har duperats av Annika…