Jag läser en artikel i Läkartidningen om en studie hur lågkaloribantare bäst ska hålla vikten. Studien presenteras i New England Journal of Medicine (NEJM). Först har gruppen fått gå på lågkaloridiet (Modifast) i 8 veckor. Sedan har man delat upp de 773 deltagarna i 5 grupper under 26 veckor. Andelen fett hölls konstant. Inga kaloribegränsningar fanns.

  • Hög andel protein – lågt GI (-0,38 kg)
  • Låg andel protein – lågt GI (+0,33 kg)
  • Hög andel protein – högt GI (+0,57 kg)
  • Kontrollgrupp: Medelhögt protein – valfritt GI (+0,84 kg)
  • Låg andel protein – högt GI  (+1,67 kg)

Jag har alltså räknat upp dem i den ordning som dieterna ansågs vara effektiva.Den enda diet man fortsatte sin viktnedgång på var med högt proteinintag och lågt GI.

Studierna stämmer med mina egna erfarenheter: Man håller sig mätt länge på protein och långsamma kolhydrater Och går ner i vikt! Publiceringen av artikeln i NEJM innebär väl också att GI metoden är vetenskapligt bevisat hållbar under en längre tid?

Några intressanta noteringar om man läser själva studien i NEJM är att störst andel avhoppare i respektive grupp, var i de båda hög-GI-grupperna. Äter man mat med högt GI, så blir man hungrigare och har svårare att hålla en diet- kan det vara detta som avspeglas i studien? Trots att man ändå fick äta hur mycket man ville – om än i angivna proportioner?

Ja – jag har varit duktig alla fyra av årets nya dagar! 🙂 Nu gäller det bara att fortsätta att hålla sig till den rätta smala vägen och säga nej tack till den ”vita farliga” maten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *